Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-30
pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-30
pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2017-06-30
word iconPobierz Załączniki nr 3-6
   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7a – Zestawienie cenowe dla części I zamówienia

   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7b – Zestawienie cenowe dla części II zamówienia

   
2017-07-06
pdf iconPobierz

Odpowiedzi na pytania

   
2017-07-27
pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty