Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-19 pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Formularze
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2017-06-27 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2017-06-27 pdf iconPobierz Załącznik Nr 6 do SIWZ zmodyfikowany
   
2017-07-04 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2017-07-18 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty