sesja r g  

Dnia 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (projekt uchwały)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. (projekt uchwały)
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara