miniatura  

Jesteś krzywdzona/y ? Doświadczasz przemocy? Potrzebujesz wsparcia, pomocy?
Możesz ją znaleźć w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach.

Ośrodek to miejsce, które oferuje osobom zagrożonym i dotkniętym przemocą pomoc psychologa, pedagoga, prawnika z zapewnieniem BEZPŁATNEGO schronienia (całodobowego pobytu) oraz kontynuację nauki dla Twoich dzieci.