miniatura  

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy Firlej zmianie ulega również czas pracy PSZOK.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. PSZOK czynny będzie w każdy
wtorek w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w każdą

ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8:00 – 16:00.