miniatura   W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiają się w ostatnim czasie, dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie naszej gminy przedstawiamy, podstawowe informacje dotyczące niniejszej inwestycji.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dzięki nie niemal każdy mieszkaniec naszej będzie miał możliwość podłączenia się do sieci o wysokich standardach.
Wybudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi.

Inwestorem i beneficjentem przedsięwzięcia jest FIBEE. Natomiast operatorem otwartej sieci światłowodowej jest FIBREHOST. To właśnie dzięki ich współpracy z wieloma dostawcami usług, możliwe będzie skorzystanie z szerokego wahlarza usług.

 

Serdecznie zachęcamy to zapoznania się z wszelkimi, dostepnymi infrmacjami, znajdującymi się poniżej, w podanych linkach (informacje, ulotka, główna strona operatora).

 

Informacje

 

Ulotka

 

Główna strona opertora