ankieta  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że w terminie do 31 maja 2017r.  prowadzona jest diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Firlej. Diagnozą objęte zostały osoby dorosłe powyżej 18 roku życia oraz dzieci  i młodzież w przedziale wiekowym 12-17 lat. Powyższa diagnoza jest niezbędna w celu ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie   w Gminie Firlej na lata 2017-2022.

Aby wziąć udział w diagnozie należy wypełnić załączoną ankietę, która można wydrukować, a następnie wrzucić do skrzynki,  znajdującej się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21 lub na parterze budynku Urzędu Gminy w Firleju ul. Rynek 1.

Ankiety są również wyłożone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21 oraz w siedzibie Urzędu Gminy   w Firleju  ul. Rynek 1 -  biurko na holu.

 Ankietę wypełniamy tylko jeden raz!

Zapraszamy do udziału w badaniu !

W razie pytań podajemy telefon kontaktowy:

81 8575539

 

Data Pobierz Dotyczy
 
2017-05-19 pdf iconPobierz Ankieta dla młodzieży
   
2017-05-19 pdf iconPobierz Ankieta dla dorosłych