miniatura  

Każdego wystawce, który jest zainteresowany wystawieniem swojego stoiska podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, zapraszamy do zapoznania się z niżej zamieszczoną dokumentacją. Karty zgłoszeń można dostarczyć osobiście lub drogą listowną na adres Urzędu Gminy Firlej z dopiskiem "Dożynki" lub drogą e-mailową (skan) na adres podany w regulaminie, do dnia 15 sierpnia 2021.

Regulamin Wystawców

Karta zgłoszenia

Cennik