miniatura   Dnia 1 czerwca 2017r. w parku w Firleju odbył się zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Firlej pana Sławomira Cieszko - I Gminny  Dzień Dziecka. Uczestnikami tego sympatycznego spotkania byli nasi najmłodsi mieszkańcy do lat 7 wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcami.

miniatura  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Powiat Lubartowski oraz Klub Aktywnych ART – FIT zapraszają na rekreacyjne marsze nordic walking po trasach LGD.

Więcej informacji na plakatach i na stronie http://lgd.lgdlubartow.org.pl/

 

 

miniatura   XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
ogloszenie   Urząd Gminy Firlej na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Środowiska informuje, że lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe .....

ankieta  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że w terminie do 31 maja 2017r.  prowadzona jest diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy Firlej. Diagnozą objęte zostały osoby dorosłe powyżej 18 roku życia oraz dzieci  i młodzież w przedziale wiekowym 12-17 lat. Powyższa diagnoza jest niezbędna w celu ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie   w Gminie Firlej na lata 2017-2022.

zaloba   Zmarł Wiesław Komar - wieloletni pracownik Urzędu Gminy. Szczegóły uroczystości pogrzebowych dostępne w linku poniżej.

wojt gminy obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Firlej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia >>>

mlodzi na start   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza na szkolenia. "Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Znajdź coś dla siebie i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń.

wojt gminy zawiadomienie   Urząd Gminy w Firleju informuje, że w związku z przyjęciem uchwały XVIII/147/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest zmiana mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze Gminy Firlej - uwzględniająca ustalenia "Studium".

nowa www  

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Firlej. Przez ostatnie lata technologia stron tak się zmieniła, że postanowiliśmy dostosować nową stronę do obowiązujących trendów i urządzeń mobilnych. Poprzedni układ menu został zachowany a nowa witryna będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności.

Poprzednia witryna przechodzi do historii ale będzie jeszcze dostępna w Multimediach na dole nowej strony.