miniatura   W związku ze stałym wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem, udostępniamy Państwu materiały informacyjne w formie plakatów, które pozwolą na zapoznanie się z obowiązującymi aktualnie standardami zachowania zasad bezpieczeństwa. Dzięki nim wspólnie będziemy mogli zadbać o zdrowie nasze oraz naszych bliskich.

miniatura  
 

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami.

miniatura   Serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w każdy wtorek października od godziny 16:00 do  18:00 na wystawy historyczne pod tytułem "Niedokończone Msze Wołyńskie" oraz "Polska Armia Podziemna".
Miniatura plakatu  

Uczniu rozwiąż quiz (test wyboru) umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5.

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 16 listopada 2020 r.

Więcej informacji pod adresem:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-psr2020/quiz-z-wiedzy-o-powszechnym-spisie-rolnym-2020-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-srednich-/

 

 

miniatura   Informujemy, że w związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych koronawirusem, Urząd Gminy Firlej zmienia sposób obsługi interesantów. Od dnia 13.10.2020r. budynek będzie zamknięty. Mimo to pracownicy będą bez zmian wykonywać swoje obowiązki a kontakt w celu załatwienia spraw urzędowych będzie możliwy drogą cyfrową lub telefoniczną. Więcej informacji znajdą Państwo na zamieszczonym obok plakacie.

 

 

miniatura   Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddania głosu w konkursie rządowym "Pod biało-czerwoną". Jest to rządowy projekt pod honorowym patronatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

miniatura   Jeżeli wziąłeś udział w powszechnym spisie rolnym drogą internetową, możesz wziąć udział w wyjątkowej loterii. Zapraszamy!

miniatura  

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podjęto decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

miniatura   Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z ofertą dofinansowania realizcji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej pod tytułem "Ziarenko wrażliwości". Zgodnie z art. 19a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Firlej  zamierza zlecić Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Anny w Lubartowie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19a, ust. 3 i 4 ww. ustawy  do dnia 15.10.2020r. do godziny 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszam do zapoznania się z dokumentem "informacja" zamieszczonym poniżej.

miniatura   Dnia 20.10.2020r. o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej we wsi Pożarów, odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020 dla wsi Pożarów.