Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  latach 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt obejmuje budowę dwóch pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Firlej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem  wokół Jeziora Firlej.

Całkowita wartość projektu:  4 790 856,80PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:     3 353 599,73 PLN
Wkład Gminy Firlej:  1 437 257,07PLN
Prog reg logo