miniatura   Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce
(prowadzona przez osobę fizyczną)
Przypisówka 18
21-136 Firlej
tel.(81) 857-52-34
Facebook

Historia szkoły sięga czasów okupacji, kiedy to, jak podaje kronika szkolna „Była tu szkółka jednoklasowa, która mieściła się w domach wynajętych u gospodarzy”. W roku 1947 w Przypisówce funkcjonowały 4 oddziały klasowe. Prace nad budową szkoły rozpoczęły się w 1951 roku. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa budynek w stanie surowym gotowy był już w styczniu 1952 roku. Zajęcia szkolne w nowym budynku rozpoczęły się w roku 1953. Kolejne lata upływały na intensywnym szerzeniu edukacji wśród lokalnej społeczności. Szkoła w Przypiówce była ośrodkiem oświatowo-kulturowym, przy którym działały różne instytucje, t.j. Uniwersytet Powszechny, grupa teatralna prowadzona przez Komitet Rodzicielski, czy chociażby Ognisko Przedszkolne dla dzieci w wieku 6 i 7 lat. W złotych latach działalności placówki, do szkoły uczęszczało nawet pod 100 uczniów.
Obecnie w szkole uczy się 15 uczniów w klasach II – V, natomiast do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza 26 dzieci.