OSP

POŻARÓW

  Prezes - Mirosław Trojak

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 10.02.1956 r. przez druhów :

Mieczysława Szydłowskiego i Stanisława Pożarowszczyka z Łukówca.

W 1957 roku została pobudowana przez Straż w Pożarowie remiza drewniana.

Jednostka aktywnie uczestniczyła w gaszeniu dużych pożarów w takich miejscowościach jak : Stalownia k/Serocka, Kock i wielu innych pożarach.

W 1991 roku została wybudowana nowa remiza , której otwarcie dokonano 02.05.1993 r. Wówczas został poświęcony sztandar ufundowany przez p. Andrzeja Ścisła pochodzącego z Pożarowa , a zamieszkałego w Puławach.

Jednostka OSP Pożarów liczy obecnie 16 druhów.

 

Członkowie Zarządu OSP Pożarów

Prezes - Mirosław Trojak
Wiceprezes-naczelnik - Andrzej Czarnecki
Wiceprezes - Wiesław Krasucki
Z-ca naczelnika - Wojciech Mitura
Sekretarz - Jacek Czarnecki
Skarbnik - Roman Och
Gospodarz - Wiesław Krasucki