OSP

NOWY ANTONIN

  Prezes - Jarosław Zdunek

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Antoninie powstałą 13 maja 1956 roku. Założycielami jednostki byli; Czesław Stawinoga, Ignacy Krupa Władysław Stawinoga, Stanisław Maj
i Stanisław Stawinoga. Funkcje Komendanta objął Stanisław Stawinoga.

Jednostka czynnie uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu – w 1994 r. na tych zawodach OSP zajęła III miejsce a w nagrodę uczestnicy otrzymali zegarki.

W roku 1997 nadano sztandar OSP w Nowym Antoninie.

Obecnie jednostka liczy 23 druhów i wyposażona jest w dwa pojazdy ratowniczo – gaśnicze.

 

Członkowie Zarządu OSP Nowy Antonin

Prezes - Jarosław Zdunek
Wiceprezes-naczelnik - Radosław Granat
Wiceprezes - Adrian Siwek
Z-ca naczelnika - Hubert Aftyka
Sekretarz - Marian Pożarowszczyk
Skarbnik - Sławomir Kubicki
Gospodarz - Piotr Obroślak