Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej informuje, iż procedura prowadzonego postępowania odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego  pod adresem: https://firlej.ezamawiajacy.pl