logo kolo mis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 37 "KNIEJA" w Lubartowie w sezonie 2019-2020

pdf icon

logo kolo lis  

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 33 "Lis" w Lubartowie w sezonie 2018-2019

pdf icon

miniatura   Uchwała Nr XIX/84/08 w sprawie przyjęcia Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Firlej
miniatura   pdf iconAKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY FIRLEJ NA LATA 2011-2032
miniatura   Urząd Gminy Firlej informuje, że w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem ASF Zarząd Województwa Lubelskiego zorganizował konkurs dla mieszkańców województwa lubelskiego, polegający na znalezieniu martwego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) i zgłoszeniu tego faktu do inspekcji weterynaryjnej oraz do właściwego urzędu gminy. Nagrodą dla znalazcy jest 200 zł netto, które zostaną przekazane na jego konto przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.