miniatura   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej
Wola Skromowska 55
21-150 KOCK
tel.(81) 859-15-03
Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: http://www.wolaszkola.pl/ 
Facebook

Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej jest najstarszą instytucją tego typu w Gminie Firlej. W 2016 roku obchodziła jubileusz 150-lecia istnienia. Pierwsze wzmianki o placówce znajdują się w kronice prowadzonej przez nauczyciela Wojciecha Wojciechowskiego. Pedagog w swoich zapiskach odwołał się do roku 1866, mimo iż pracę w szkole rozpoczął dopiero po przeszło czterdziestu latach od tej daty. Zgodnie z informacjami zawartymi w rękopisie, pierwszym obiektem, w którym była umiejscowiona, był „karczemny budynek dworski”. Nauczycielem w placówce był wówczas pan Andrzej Ziemski. W latach 1864 – 1871 do szkoły chodziło około 50 – 60 uczniów z Woli Skromowskiej oraz z kilku okolicznych wsi: Skromowic, Pożarowa, Sułoszyna, Wólki Rozwadowskiej, Łukówca, Antonina. Językiem wykładowym był rosyjski. Budynek, w którym mieściła się szkoła, od początku był w nie najlepszym stanie. Władze lokalne w 1892 roku wyraziły więc zgodę na budowę nowego i przeznaczyły na ten cel 1200 rubli. Obiekt powstał w centrum wsi, nieopodal mostu na rzece Wieprz, tuż za współcześnie funkcjonującym sklepem.
Ważnym momentem w historii szkoły było zatrudnienie w niej Wojciecha Wojciechowskiego. Miało to miejsce 10 października 1907 roku. Pracował on (z przerwami) w szkole w Woli Skromowskiej do roku 1951. Na przestrzeni lat placówka była przekształcana. Powstawały w niej kolejne klasy, oddziały. W starym obiekcie brakowało miejsca dla uczniów (w roku 1923 było ich aż 122). Dzięki staraniom kierownika szkoły Wojciecha Wojciechowskiego rozpoczęto budowę nowego. Przeznaczono na niego plac, na którym współcześnie mieści się placówka. Pracę rozpoczęto w maju 1937 roku, przy dużym wsparciu miejscowej ludności. Inauguracja roku szkolnego 1938/1939 miała miejsce już w nowym budynku. W czasie II wojny światowej nauka w szkole odbywała się w miarę regularnie.
Z dniem 1 grudnia 1951 kierownik Wojciech Wojciechowski został zmuszony do rezygnacji z zajmowanego stanowiska, jego funkcję obejmowali kolejno: Longin Kucharczyk, Apolinary Nosalski, Wanda Bilska, Antoni Ogórek. W tym okresie w szkole prężnie działało wiele organizacji młodzieżowych: drużyna zuchowa i harcerska im. Marii Konopnickiej, kółko artystyczne, koło PCK, LOP, Spółdzielnia Uczniowska i SKO. W dalszym ciągu dużym problemem były złe warunki lokalowe. Nauka, ze względu na dużą liczbę uczniów (ok 200) odbywała się dwuzmianowo.  
Od 22 sierpnia 1971 roku obowiązki kierownika szkoły przejął pan Lucjan Marzęta. Wraz z nastaniem włodarza rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Budynek został oddany do użytku 21 sierpnia 1975 roku. Połączono go ze starym, w którym zmieniono rozkład pomieszczeń, m.in. urządzono w nim salę gimnastyczną i przedszkole.
W kwietniu 1990 roku ze względów zdrowotnych z funkcji dyrektora zrezygnował Lucjan Marzęta. Jego obowiązki przejęła pani Alicja Kępa. Pełniła je do sierpnia 1991 r. W nowym roku szkolnym 1991/1992 dyrektorem szkoły w Woli Skromowskiej został pan Wiesław Greszata.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dyrektor placówki zaczął czynić starania o rozbudowę lub budowę nowego budynku szkoły. W roku 2004 opracowany został projekt. Mimo szeregu działań i licznych wysiłków Wójta Gminy Firlej pana Sławomira Cieszko i Dyrektora Szkoły w Woli Skromowskiej nie udało się wówczas pozyskać środków na realizację zaplanowanych działań.
Istotnym wydarzeniem dla placówki było nadanie jej imienia Marii Konopnickiej. W uroczystości, która odbyła się 23 maja 2006 roku, wzięło udział wielu gości, m.in.: Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski, Kurator Lubelski Lech Sprawka, władze samorządowe z Wójtem Sławomirem Cieszką na czele, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele szkół im. Marii Konopnickiej z powiatu, rodzice, uczniowie, absolwenci.
Z końcem sierpnia 2008 roku siedemnastoletnią współpracę ze szkołą zakończył pan Wiesław Greszata. Obowiązki dyrektora placówki objęła pani Bożena Miduch.
Myśli o nowym obiekcie oświatowym w Woli Skromowskiej nieustannie towarzyszyły  włodarzom gminy. Dzięki staraniom Wójta Gminy Firlej pana Sławomira Cieszko zaczęły w końcu nabierać realnych kształtów. Po wielomiesięcznych pracach nad projektem, na początku stycznia 2014 roku, pierwszy ciężki sprzęt wjechał na teren szkoły. Wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 9 maja tego roku. Wzięli w nim udział m.in.: pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego, pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, władze samorządowe z Wójtem Sławomirem Cieszką na czele, pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kuratora Oświaty, Proboszcz Parafii w Kocku ks. Prałat Bogdan Krawczyk, pan Jan Starownik – Prezes Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego EDACH sp. z o.o (wykonawca obiektu), dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Firlej, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie.
Ze względu na szeroko zakrojone prace budowlane stary budynek był sukcesywnie rozbierany. Uczniowie korzystali z niego już tylko do końca czerwca 2014 r.  Nowy rok szkolny rozpoczęli w dwóch obiektach: klasy „0” - II uczyły się w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Skromowskiej, zaś III – VI w Zespole Szkół w Firleju, gdzie byli dowożeni.
Oficjalne oddanie nowego kompleksu budynków w Woli Skromowskiej nastąpiło 4 września 2015 roku. Jego budowa była możliwa dzięki realizowanemu przez Gminę Firlej projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Całość obejmowała modernizację pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Firleju, budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Firleju, budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Woli Skromowskiej oraz dostawę wyposażenia i montaż monitoringu. Całkowita wartość zadania na terenie Gminy Firlej wyniosła 17 485 587,42 PLN.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 było historyczne nie tylko ze względu na otwarcie nowego obiektu. Placówka zmieniła również swój status organizacyjny, od tej pory funkcjonuje jako Zespół Szkół. Po raz pierwszy pojawili się w niej uczniowie gimnazjum, na razie tylko klasy pierwszej. Na stanowisko dyrektora został powołany pan Paweł Dobek.
W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej obchodziła jubileusz 150-lecia istnienia. Do uroczystości placówka przygotowywała się kilka miesięcy. Odbyła się ona 18 listopada 2016 r. Przybyli na nią liczni zaproszenie goście, w tym: władze samorządowe z Wójtem Gminy Firlej Sławomirem Cieszko na czele, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Włodzimierz Kosior - Wiceprezes ZNP, Proboszcz Parafii w Kocku ks. Prałat Bogdan Krawczyk, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu lubartowskiego i gminy Firlej, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie.
Podczas oficjalnej części miało miejsce odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed budynkiem szkoły, wręczenie medali pamiątkowych osobom zasłużonym (byli dyrektorzy, nauczyciele, przewodniczący Rady Rodziców, prezesi organizacji, władze samorządowe). Uczniowie i absolwenci zaprezentowali spektakl o życiu i twórczości M. Konopnickiej, zaś były dyrektor placówki pan Wiesław Greszata wygłosił wykład dotyczący jej historii. Nie zabrakło też przemówień gości oraz gratulacji składanych na ręce dyrektora pana Pawła Dobka.
Obecnie w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej funkcjonuje 9 oddziałów: oddział 5-latków, klasy I – VI szkoły podstawowej, kl. I – II gimnazjum. Łącznie jest 122 uczniów. W szkole pracuje 20 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi. W budynku mieści się też Przedszkole Casper.
 Od roku szkolnego 2017/18 szkołą będzie szkołą ośmioklasową.