Gmina Firlej pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. ,,Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość całego zadania wynosi 74 980,38 zł. z czego dofinansowanie stanowi 74 980,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 23 laptopy wraz z oprogramowaniem.

W ramach obu grantów ,, Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła +” pozyskano łącznie dofinansowanie na kwotę 134 355,00 zł. za które zakupiono 42 laptopy.

Sprzęt komputerowy został rozdysponowany szkołom

 

logo nauczanie