Gmina Firlej realizuje grant o wartości  59 375,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr  I ,, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina zakupiła 19 laptopów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych jako wsparcie do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli

logo nauczanie