Gmina Firlej realizuje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 103308L w miejscowościach Stary Antonin, Nowy Antonin.

Parametry drogi: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,  długość odcinka 2,631 km, szerokość jezdni 4,5m, szerokość pobocza 2x0,75m,

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 – 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 – 4 cm

- warstwa piasku stabilizowana cementem o Rm= 5,0MPa – 20 cm

Koszt kwalifikowany:                       3 256 632,31 zł

Dofinansowanie  budżetu państwa:  1 628 316,00 zł

Wkład własny beneficjenta:               1 628 316,31 zł