dzienflagi

5 maja odbyła się w Zespole Szkół w Firleju gminna uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tej uroczystości było rozbudzenie w najmłodszych zainteresowań Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej. Był to również czas na przypomnienie dzieciom historii państwa polskiego, rozmowy na temat symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dariusz Firczuk - Zastępca Wójta Gminy Firlej, Bogumiła Bodziacka Dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju, Kamila Skrzypczyńska – Dyrektor Prywatnego Przedszkola Casper, Halina Bystrzycka - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce, Bożena Cybul - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie, Paweł Dobek - dyrektor Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej, Jarosław Gryglicki - dyrektor Zespołu Szkół w Firleju, Wiesława Rola - Wicedyrektor ZS w Firleju, Anna Cieniuch - przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Firleju, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Aby uczcić ten dzień wychowankowie wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Firlej przygotowali programy słowno-muzyczne poświęcone naszym barwom narodowym i naszej Ojczyźnie. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przemarszu dzieci trzymających w dłoni chorągiewki w barwach narodowych. Następnie dzieci ubrane w biało-czerwone stroje recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły polskie tańce narodowe. Uroczystość była dla nich wspaniałą lekcją patriotyzmu. Pan Dariusz Firczuk w swoim przemówieniu podziękował za wspaniałe występy oraz promowanie polskich symboli narodowych.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Flagi RP odbyła się w Zespole Szkół w Firleju już po raz drugi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Bogumiły Bodziackiej - dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju oraz do nauczycieli przygotowujących dzieci do występów:

- pani Izabeli Pycce i pani Agnieszce Duszyńskiej z Przedszkola Casper w Woli Skromowskiej,

- pani Renacie Wielgo i pani Beacie Kożuszek z Przedszkola Casper w Firleju,

- pani Annie Ozonek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce,

- pani Joannie Pożarowszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie,

- pani Iwonie Nicpoń z Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej,

- paniom Grażynie Grymuzie, Agnieszce Michalik, Sylwii Żelazek i Bożenie Miduch z Zespołu Szkół w Firleju.

 

Organizatorzy

 

 

W dniu 3 maja 2017 odbyły się obchody 266 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. „Przemienienia Pańskiego” w Firleju. Uroczystą mszę koncelebrował proboszcz naszej parafii ks. kanonik Antoni Buczyński. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko, Zastępca Wójta - Dariusz Firczuk, Przewodniczący Rady Gminy - Adam Toboła, radni rady gminy i powiatu, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy Firlej.

Uroczystość uświetniły także poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Po zakończeniu mszy św. mieszkańcy oraz delegacja władz samorządowych z Wójtem Gminy Firlej - Sławomirem Cieszko na czele udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby tam złożyć okolicznościowy wieniec. Wiązanki kwiatów złożyli również Dyrektor Zespołu Szkół w Firleju - Jarosław Gryglicki oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej – Paweł Dobek.

W patriotyczny nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Zespołu Szkół w Firleju, którzy pod opieką nauczycieli: Ewy Abramowicz, Anny Grzegorczyk oraz Grażyny Grymuzy przedstawili program patriotyczny.

Po uroczystościach pod pomnikiem, przedstawiciele władz samorządowych tradycyjnie udali się złożyć kwiaty i zapalić symboliczne znicze na cmentarzu Powstańców Styczniowych w Sobolewie.