miniatura  

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich twórców ludowych - rękodzielników, producentów lokalnych produktów spożywczych, wykonujących zanikające zawody, zespoły ludowe, organizatorów cyklicznych wydarzeń/imprez lokalnych. W ramach proejktu mogą Państwo wziąc udział międzyinnymi w bezpłatych szkoleniach czy certyfikacji produktu.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami oraz udziału.