miniatura   Informujemy, że dnia 19 maja 2021r. w godz. 8.30-14.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Firleju (ul. Kościelna 4) świadczona będzie pomoc dla Mieszkańców w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe.