miniatura  

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

Rozporzadzenie zmieniajace Nr 11 z dnia 6 maja 2021 r do rozporzadzenia nr 8.