miniatura  

Przypominamy, że dnie 15 maja 2021r. upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021r.

Więcej informacji na plakacie oraz pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton/warunki-monitorowania-i-nadzoru-nad-uprawa-tytoniu-produkcja-i-zbyciem-surowca-tytoniowego