miniatura   Lista telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020