miniatura  

Konkurs plastyczny dla placówek wychowania przedszkolnego pt. „Wakacje na wsi”

organizowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie