miniatura  

W dniu 28 kwietnia 2020 roku zawarliśmy umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dnia 17 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, oferty można było składać do 06.05.2020 roku.

W dniu 22.05.2020 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na kwotę brutto 668 805,38zł.

Termin realizacji robót zgodnie z umową – 5 miesięcy, w dniu 27 maja 2020 roku dokonano przekazania placu budowy oraz dokumentacji technicznej. Zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego w Lubartowie.

Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w czerwcu 2020 roku – roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, linia oświetleniowa. Kolejne prace przeprowadzone zostaną w miesiącu lipcu.