miniatura  

Kwestie związane z bohaterami podziemia antykomunistycznego są trudne i nie do końca zrozumiałe dla młodszych uczniów. Należy w bardzo delikatny, subtelny, a jednocześnie prosty, obrazowy sposób przybliżać biografie Żołnierzy Wyklętych, sytuacje w jakich znaleźli się oraz czasy w jakich przyszło im żyć.

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Woli Skromowskiej uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” miały miejsce 2 marca. Placówkę zaszczycili w tym dniu swoją obecnością członkowie Koła Historycznego AK w Firleju panowie Jan Jezior i Grzegorz Madejski oraz pani Bogumiła Bodziacka – dyrektor SZASz w Firleju. Niestety, ze względu na szereg obowiązków, na obchody nie przybył wójt gminy pan Dawid Tarnowski.

     Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej, nad przygotowaniem której czuwała pani Alicja Więch, udział wzięli tylko uczniowie klas IV – VIII. W formie zwięzłej prezentacji Michał Kępa i Kacper Wilkowicz przedstawili młodszym kolegom i koleżankom tło historyczne wydarzeń, pochodzenie nazwy. Omówili również brutalne sposoby prześladowania oraz historie wybranych postaci („Inka”, Witold Pilecki, „Rój”. Łupaszka”, „Sęp”, „Żelazny”). Zuzanna Pożarowszczyk, Maja Mitura i Hubert Nowakowski z kl. VII wzbogacali treść slajdów fragmentami wierszy, wspomnień utrwalonych przez samych bohaterów lub ich przyjaciół. Słownej oprawie towarzyszyła nastrojowa muzyka. Na twarzach słuchaczy widać było poruszenie i zainteresowanie tematem. Tak wprowadzeni w nastrój wszyscy udali się na drugą część obchodów.  Miała ona miejsce na sali gimnastycznej i była przeznaczona dla wszystkich uczniów. Rozpoczął ją dyrektor szkoły, pan Paweł Dobek (dla którego problematyka zapomnianych żołnierzy wydaje się nie mieć tajemnic) wprowadzając obecnych w klimat uroczystości. Następnie jeszcze raz przedstawił wyjątkowych gości i poprosił o zabranie głosu pana Jana Jeziora, który niezmiernie ciekawym językiem przybliżył m. in. historie Żołnierzy Wyklętych związanych bądź też zamieszkujących nasze okolice. Na zakończenie każda klasa miała możliwość obejrzenia broni, wyposażenia żołnierskiego pochodzącego z prywatnych zbiorów pana Grzegorza Madejskiego oraz wykonać wspólne zdjęcie z gośćmi w otoczeniu przywiezionych eksponatów.

     Cieszy fakt, że uczniowie szkoły podstawowej, mimo iż tak młodzi, ze skupieniem i należnym przejęciem zaangażowali się w obchody Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Oby jak najdłużej pozostał w ich pamięci obraz tych, których cenzura komunistyczna przez wiele lat skazała na zapomnienie.