miniatura   Od września 2015 roku w Zespole Szkół w Woli Skromowskiej jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym projekt „Edukacja przez szachy w szkole”.

W ramach podjętych działań placówka wzbogaciła się o 15 kompletów szachowych, szachownicę demonstracyjną oraz komplet podręczników. Zajęcia tematyczne odbywają się raz w tygodniu  i uczęszczają na nie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z klasy I i II. Ta królewska gra wnosi mnóstwo zalet, mi. in.: rozwija logiczne myślenie, umiejętności analityczne, pamięć, kreatywność, koncentrację czy dyscyplinę. Koordynatorem projektu w placówce jest pani Małgorzata Cieniuch, która już od dwóch lat prowadzi zajęcia. Od bieżącego roku szkolnego wspiera ją pan Paweł Pawlas. Na zajęciach uczniowie początkowo oswajają się z szachownicą, poznają pionki i figury oraz ich ruchy. Nabywają wprawy w posługiwaniu się pojęciami szachowymi, ustawiają pozycje wyjściowe, wiedzą co to szach, mat, pat i remis. Z każdym miesiącem coraz sprawniej grają, precyzyjniej wykonują posunięcia bierkami. Świadomie, w zależności od przeciwnika, stosują różne taktyki. 

Mając już takie umiejętności uczniowie z przyjemnością startują w różnych turniejach szachowych. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tej dyscyplinie jest Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W tym roku odbył się już po raz IV w Warszawie na Torwarze 2 czerwca. Pani Małgorzata, po wcześniejszych eliminacjach w klasie II, wyłoniła 6-osobową drużynę w składzie: Amelia Siwek, Emilia Mitura, Weronika Pudlak, Gabriela Cybul, Dawid Czajka, Łukasz Kucio.  W turnieju wzięło udział 137 szkół. Jako drużyna uczniowie naszej szkoły zajęli bardzo wysokie 65 miejsce, natomiast Amelka Siwek, w swojej kategorii wiekowej, była 26 na 91 uczestniczek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

To dopiero początek. Myślimy, że te sukcesy będą coraz bardziej imponujące, i to nie tylko w rozgrywkach szachowych. Po dwóch latach regularnej gry już widać u uczniów rozwój logicznego myślenia, poprawę koncentracji, większe zdyscyplinowanie.

Oby tak dalej…