Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024 r.

proszę o zwracenie uwagi na:

  1. pobrany aktualne pliki klk i kalkulator offline dostępny w menu pomoc lub https://kalkulator.kbw.gov.pl
  2. czy jest sprawna drukarka (toner, papier) i poprawne wydruki oraz działa internet. Najważniejsze jest poprawne wydrukowanie.
  3. Jeśli to możliwe to najlepiej gdyby był wydruk dwustronny, a jedynie kopia na tablice przed lokalem wydrukowana jednostronnie. Drukować należy protokoły z programu acrobat reader. wydruk bezpośrednio z przeglądarki nie zawsze jest dobrze sformatowany i drukowanie PDFa z przeglądarki często obcina kod paskowy. Strony z raportem ostrzeżeń są drukowane zawsze na osobnych stronach.
  4. Nie ma kodów QR na protokołach. Są jedynie paskowe.
  5. Zgodność wysłanej sumy kontrolnej protokołów z ostateczną wydrukowaną dla komisji obwodowej.
  6. Na zakończenie proszę o zapisanie sobie na wszelki wypadek plików (*.json) protokołów. Nie musimy ich nigdzie wysyłać. Pobiorę je z systemu.

Kolejność poszczególnych akcji.

 1. do rady gminy,
 2. do rady powiatu
 3. do sejmiku województwa,
 4. na wójta

Protokoły obwodowe drukujemy:

- 2 szt oryginału protokołu i 2 szt kopii. Kopię do wywieszenia drukujemy jednostronnie bez QR.

 

W wytycznych jest napisane,ża w każdym etapie prac w aplikacji, oprócz operatora OKW, powinni brać udział wszyscy członkowie OKW obecni w lokalu wyborczym, w tym przewodniczący
lub jego zastępca.

 

 

 


  --> <!--