sesja r g  

Dnia 1 października 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (uchwała)
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara