miniatura  

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Jana Wiesława Mazurka, Lekarza Medycyny, Radnego Rady Powiatu Lubartowskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 września 2021r. o godzinie 12:00 w Bazylice Św. Anny w Lubartowie.