sesja r g  

Dnia 20 sierpnia 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Lubartowskim przy organizacji Dożynek Powiatowych w 2021 roku. (projekt)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt)
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara