miniatura  

Przypominamy, że od 2.08.2021r. rozpoczyna się drugi termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego i potrwa aż do końca miesiąca. Faktury dołączone do wniosku powinny być wystawione w terminie od 1 lutego do 31 lipca. Dokumenty zakupu z datą przed lub po tym czasie nie będą mogły wliczyć się w zwrot.

Do czasu składania dokumentów pozostała jeszcze chwila. Zachęcamy do zbierania faktur oraz danych niezbędnych do złożonia wniosku już teraz, aby wypełnienie dokumentów w przyszłym czasie przebiegało sprawniej i bez błędów.